jueves, 23 de febrero de 2017

HAUSNARKETA / REFLEXIÓN"Egun berri bat jaio da eta nire nahia da bestearen gain pixka bat gehiago pentsatzea, beti: egitean, erabakitzean, ekitean. Beste hori, edozein delarik berarekin topo egiten dugun bizitza unea, aukera bat da niretzat, elkar konpartitzeko eta ikasteko. EGUN ZORIONTSUA"

"Un día nuevo ha nacido y mi deseo es que exista un poco más de pensar en el otro/a cuando hacemos, decidimos, actuamos. Esa otra/o, cualquiera quién sea el momento de la vida en que nos encontramos con ella/él, es una oportunidad para compartir y aprender. FELIZ DÍA"

Fotografía y reflexión: José Antonio Souto

jueves, 16 de febrero de 2017

JOSE LUIS ARRASATE. 1976

Berrogeta bat urte eman dira Jose Luis Arrasate gure ikaskide ohia ETAk bahitu zuenetik. Hogeita hamasei egun egon zen erretenitua. Bidasoako Bera ondoan askatu zuten 1976ko otsailaren 18an. ETA politiko militarraren lehen bahiketa izan zen.  Egun ilun haietan XII.eko batek sendia bisitatu zuen, idazki batekin, hainbeste sufritzen ari ziren pertsoneekiko ikaskide guztien atxikimendua azalduz eta bahiketa deitoratuz. Argazkian Arrasate askatu zuten egunean. 

José Luis, 1989ko martxoaren 4an hil zen, bihotzekoak jota.

Izan bitez lerro hauek bortizkeriaren irrazionalitatea pairatu zuen gure ikaskidearen gaineko oroitzapena.

Han transcurrido cuarenta y un años desde que ETA secuestró a nuestro compañero José Luis Arrasate . Estuvo preso durante treinta y seis días, y fue liberado en las cercanías de Vera de Bidasoa el 18 de febrero de 1976. Era el primer secuestro de ETA político-militar. En aquellos angustiosos días un compañero de la XII visitó en Bérriz a la familia, entregándoles una carta donde se mostraba nuestra solidaridad con quienes tanto estaban sufriendo, a la vez que condenábamos el secuestro.  En la foto, Arrasate el día de su liberación.

José Luis murió el 4 de marzo de 1989, víctima de un infarto.

Sirvan estas líneas como recuerdo de nuestro compañero que sufrió la irracionalidad de la violencia.

jueves, 9 de febrero de 2017

BARATZE SOLIDARIOAK / HUERTAS SOLIDARIAS

Urtebete bat baino gehiago atzeratu zen argazkia gure eskuetara iritsi orduko. Iruñeko ikaskide batzuk Zarautzera joan ziren 12015eko abenduan, Anjel Epelde eta Iñaki Oñatibia ari diren baratze solidarioa ikustera. Itxura denez, Joakin Almogerak Iruñeko antzerako ustiapen eredugarria ezagutzen du eta interesatua zegoen zarauztarrek nola daramaten ikusteko. Ia noiz bidaltzen digun argazkiren bat...

Zarautzekoak uzta osoa Caritasentzat uzten du.  Zorionak lagunak!

Esta foto que aparece hoy se ha retrasado más de un año en llegar a su destino. Unos compañeros pamploneses se acercaron en diciembre de 2015 a Zarauz para ver el tipo de explotación que llevan los también docenitas Angel Epelde e Iñaki Oñatibia. Por lo que se ve, Joaquin Almoguera es un experto en experiencia similar en la capital del Viejo Reino y estaba interesado en ver funcionar la zarauztarra. A ver cuándo nos manda Joaquín una foto con su modelo.

Toda la producción de Zarauz está destinada para Cáritas. ¡Felicidades! 

Lan honen gaineko berri eman genuen / Dimos en su día información sobre el particular:


Fotografía: Fermín Itoiz


jueves, 2 de febrero de 2017

KOMANDO BATEN JAIOTZA / NACIMIENTO DE UN COMANDO


Oso garbi ikusten ez den arren, dokumentu historiko bezain argigarria dugu gaurkoa. Argazkilariaren meritu izugarria! Nafarroa Komandoa jaiotzear zegoen. Non eta, komando on guztiok bezala, hegazkin baten barruan, kideak Londreseko behelainora (London in fog) zeramatzanean. Bai garbi dagoena da Ziaurrizek aurki utzi zuela komandoa, zeru muga berrien bila, baina Ferminek eta Eduardok - EXIT jartzen duen karteltxoaren azpian- argazkilariari begiratzen diote, oso urruti iritsiko zirela jakitun. 1972 zen.

Aunque no se distinga muy bien, el documento es histórico, además de tener extraordinaria importancia. Gran mérito del fotógrafo. El Comando Navarra estaba a punto de nacer. Dónde y, como sucede con casi todos los comandos, a bordo de un avión, que -muy normal-lleva a sus componentes al  nebuloso Londres (London in fog) Lo que sí parece es que Ciaurriz abandonó pronto el comando, en busca de nuevos cielos, pero bajo el cartelillo que anuncia EXIT (¿éxito?) Fermín y Eduardo observan al fotógrafo, sabiendo que llegarán muy lejos. Era 1972.

Fotografía: JIGR